KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN – THỬ NGHIỆM

Đơn vị có nhiều kinh nghiệm hoạt động uy tín trong ngành kiểm định chất lượng tại Bình Dương 

Kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

Kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

Tránh những rủi ro, sự cố, đảm bảo an toàn cho người vận hành

Xem thêm
Kiểm định - hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Kiểm định – hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường

Xem thêm
Thử nghiệm Van an toàn

Thử nghiệm van an toàn

Kịp thời phát hiện ra các hư hỏng có thể sẽ xảy ra trong tương lai để kịp thời khắc phục, sửa chữa.

Xem thêm
Thử nghiệm đo điện trở nối đất, điện trở cách điện

Thử nghiệm đo điện trở nối đất, điện trở cách điện

Kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình.

Xem thêm
Kiểm tra Kỹ thuật máy móc thiết bị theo yêu cầu

Kiểm tra Kỹ thuật máy móc thiết bị theo yêu cầu

Kiểm định & dán tem các thiết bị máy móc trước khi đưa vào sử dụng.

Xem thêm