TỦ CHỨA VẬT TƯ 1 CÁNH CAO 1800mm MODEL CKSG – 1103

Tên sản phẩm: TỦ CHỨA VẬT TƯ 1 CÁNH CAO 1800mm MODEL CKSG – 1103
Nhà sản xuất: Cơ khí Sài Gòn
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng