THIẾT BỊ CƠ KHÍ – PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tủ chứa vật tư công nghiệp

Xem thêm

Tủ đựng hóa chất chống cháy

Xem thêm

Tủ chứa dụng cụ vật tư, đồ nghề

Xem thêm

Bàn thao tác công nghiệp

Xem thêm

Bàn thí nghiệm

Xem thêm

Bàn hút khí độc

Xem thêm

Tủ thao tác PCR

Xem thêm

Tủ an toàn sinh học

Xem thêm